Menu Menu Menu

ДОСТЪПНА И СИГУРНА ДИГИТАЛНА СРЕДА
СВЪРЗВАЩА БИЗНЕСА И ХОРАТА

Услуги

Какво правим

PSD 2 поставя началото на т.нар Open-bankig или възможността за данните свързани с клиентското поведение в неговото финансово измерение, да стоят в основата на нови решения и услуги.

С цел да проучи нагласите на потребителите относно т.нар. дигитални финансови услуги Айрис Солюшънс с помощта на Изследователски център „ Тренд” осъществи национално представително проучване.

ЗА НАС

КОИ СМЕ НИЕ

Айрис Солюшънс е лицензирана платежна институция от БНБ. Съгласно предоставеният лиценз дружеството може да предоставя платежни услуги по чл. 4 т.7 и 8 от ЗПУПС – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация по сметка.

научи още

НИЕ СМЕ СЪЗДАТЕЛИ И ПАЗИТЕЛИ НА ВАШАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ.